Linfröolja-flaskan

En del kunder undrar varför vi har valt en flaska av plast istället för glas till linfröoljan.

Svaret är att vår den svara plastflaskan har många fördelar:

Miljövänlig

Plast är lättare än glas. Därför blir transporterna miljövänligare.

Polyetylen

Helhetshälsas Linfröoljaflaska tillverkas av återvinningsbar polyetylen.
Polyetylen är ett  miljövänligt material, som endast består av kol och väte.

Svart - färgad med kol

Linfröoljan är känslig för härskning och bör skyddas mot ljus.
Därför har vi valt en svart flaska. Flaskan färgas med kol.

Testad

Kunder undrar ibland om det finns risk för migration av ämnen från plasten.

Svaret är att flaskan är testad för att vara en säker förpackning för olja.
Testen sker vid 40 graders temperatur.

Så varmt ska oljan inte förvaras, men detta visar att flaskan är säker och klarar gränsvärdena med goda marginaler.

Syrefri atmosfär - i flaskan!

Linfröoljan pressas i en syrefri atmosfär.
För att bevara dess fina egenskaper har vi en syrefri atmosfär även i flaskan. 

Så länge folien  är obruten skyddas oljan mot luftens syre.

Atmosfären består av en speciell sorts syrefri gas som är godkänd för livsmedelsanvändning.

En anledning till att vi har valt en flaska av plast är att det går lätt att fästa den tätande folien över öppningen, utan att något syre kommer in i flaskan.

Sedan folien har brutits ska oljan förvaras i kylskåp och förbrukas inom 4-6 veckor.