Ät dig frisk - Föllingeprojektet

Föllingeprojektet visar att vi har stora möjligheter att äta oss friska och övervinna sjukdomar med kostens hjälp.

Vid Föllingegårdens hälsohem genomfördes i början av 1980-talet  en vetenskaplig studie av fasta och kostterapi.

Slutresultatet överträffade alla förväntningar, konstaterade professor Olov Lindahl i sin summering av projektet i boken "Föllingeprojektet".

Efter fyra månader hade 91 procent av de ”obotliga” förbättrats och efter ett år 94 procent.

Studien leddes av professorerna Olov Lindahl och Per-Arne Öckerman. Övriga medarbetare i forskarlaget var docent Åke Stenram, läkaren Alf Spångberg och hälsohemmets omskrivna ledare Lilly Johansson. 

 

Kostterapin

Kosten var vegetabilisk (vegan), utan socker, mjölkprodukter och mjölmat. En stor del av måltiderna utgjordes av råkost, eftersom Lilly Johansson menade att upphettning förstör många av matens livgivande ämnen. Periodvis fick deltagarna också fasta.

 

"Obotligt sjuka" förbättrades

Resultatet var häpnadsväckande. Många upplevde sig helt botade. Förbättringen kunde avläsas i ett stort antal parametrar samt av patienterna själva i deras ökade välbefinnande.

De sjukdomar som ingick i studien var astma, högt blodtryck, kronisk urinvägsinfektion och kronisk prostatainflammation.

Deltagarna hade även flera andra besvär, som även de förbättrades. Men de resultaten redovisades inte, då de föll utanför studien.

För att få delta i försöket skulle man under minst två år ha förblivit utan bot av den officiella sjukvården. Ingen av försökspersonerna hade tidigare haft med hälsoterapi, fasta eller vegankost att göra.

I praktiken var patienternas sjukdomstid före Föllingestudien mellan 2 och 33 år. Genomsnittlig sjukdomstid var 11,9 år.

I undersökningen deltog från början 80 personer och av dem fullföljde 61 genom alla de fyra år studien pågick.

Med undantag för några essentiella läkemedel (som insulin) kunde flertalet av försökspersonerna allt efter som hälsan ökade sluta med sina mediciner.

 

Tystades ner...

Den rapport om projektet med massor av tabelluppgifter som Föllingeprojektets forskarlag lämnade till delegationen för social forskning har hittills inte gett några iakttagbara spår i den svenska sjukvården.

 

 

Läs mer...

... i boken av Professor Olof Lindahl:

Föllingeprojektet, om konsten att bota "obotligt sjuka" - den stora striden om hälsokosten - hur vi löser sjukvårds-krisen. 163 sidor.

Utgiven av Hälsokostrådet 1984.
ISBN 91-86170-03-1