Certifiering ekologisk produktion

Den som köper ekologiskt i butiken ska känna sig säker på att den eko-märkta varan svarar mot de krav som reglerna, EG-förordningarna, ställer.

Det handlar om redlighet - alltså att ett livsmedel ska bestå av det som det uppges innehålla - men också om etik. Därför är kontrollen så viktig. EU-logotypen för ekologisk mat får bara hamna på ekologiska produkter.

Här får du veta vad som krävs för att mat ska få säljas som ekologisk. Du hittar också fakta om kontroll och märkning av ekologiska livsmedel. livsmedelsverket.se

 

Helhetshälsa har flera certifieringar, bland annat för ekologisk produktion.

HS Certifiering AB är vårt ackrediterade certifieringsföretag för certifiering av våra produkter och processer.

HS Certifiering är godkänd och ackrediterad av SWEDAC

EU:s regelverk med ”Rådets förordning (fn (EG) nr 834/2007) om ekologisk produktion” administreras och tolkas i Sverige av Jordbruksverket (www.sjv.se).