Lagom är bäst....Gäller även antioxidanter!

Massmedia varnar att antioxidanter kan ge cancer.
Här är några tips från Helhetshälsa.

Var måttlig.
Du kan äta allting, så länge du inte äter för mycket.
Överdosera inte. Följ rekommendationen på burken.

Ta flera olika antioxidanter tillsammans.
Antioxidanter samverkar och reparerar varandra.

Antioxidanterna C- och E-vitamin, zink och selen är essentiella näringsämnen.
Det betyder att vi inte kan klara oss utan dem, vi måste få dem från kosten.
Men att de är nödvändiga betyder inte att man kan äta hur mycket som helst av dem.
Det stämmer som forskarna säger, att om du äter alldeles för mycket av en enda antioxidant under lång tid kan det bli farligt.
Varningarna i radio, TV och tidningar grundas på studier av extremt höga doser. Nu senast var det möss med lungcancer som fick E-vitamin i doser mer än 50 gånger över dagsbehovet.

Det finns mycket forskning på vilka doser som är säkra att ta under lång tid.
För de ämnen som kan vara farliga att överdosera finns det gränsvärden.
Helhetshälsas dosrekommendationer ligger alltid under dessa gränsvärden.
Helhetshälsas policy är att våra produkter ska vara säkra för kunden att använda.

I Sverige finns det en speciell certifiering för tillverkare av kosttillskott, sport- och viktminskningsprodukter. Certifieringen är till för att trygga konsumenternas säkerhet.
Den certifieringen har Helhetshälsa sedan 2010.